Nhật ký

Featured Recipe

Stay Warm in Autumn: Roasted Pumpkin Soup


Nói dối

Leo: Mẹ ơi tại sao ba lại nói dối mẹ nhiều thế ạ? Mẹ: Uhmm.. Vì ba không biết.  Leo: Có phải vì ba không dùng con mắt thứ 3 không mẹ? Mẹ: uh đúng vậy. Mà không phải chỉ có ba nói dối đâu con, mọi người hầu như nếu không dùng con mắt… Đọc tiếp Nói dối

Nhận tin bài