Nhật ký

Featured Recipe

Stay Warm in Autumn: Roasted Pumpkin Soup


Ngày Chúa Giáng sinh

Em được ba mẹ đưa đi chơi nhân ngày Chúa Giáng sinh.  Leo: tại sao con không thể thấy Jesus bằng xương bằng thịt ạ? Ba: Vì ông ấy đã chết trước khi con sinh ra Leo: tại sao Jesus lại ở trên cái thập tự đó? Con muốn biết thêm về Jesus. Mẹ kể… Đọc tiếp Ngày Chúa Giáng sinh

Nhận tin bài