Trang chủ

Tuỳ bút

Chốn này dừng lại những lao xao
Ghi lại cuộc đời yêu biết bao
Khách quý tới chơi mời đàm đạo
Dăm câu thăm hỏi quý làm sao

Radio

Mời bạn lắng nghe
Tâm tình trò chuyện
Nhẹ nhàng ta sẽ

Cùng nhau trở về

Cộng đồng

mình cùng tới Như là 

đường về nhà trong ta 

trở về với thật thà 

lặng lẽ và bao la

Tham vấn

“Ai muốn buộc gió lại
Cho mây đừng bay đi..? “