Radio

Chào bạn,

Đây là kênh radio do Phan Ý Ly sáng lập, được hình thành từ sự thôi thúc lan toả trí tuệ và kết nối những người tìm về bản thể, hướng tới một cộng đồng đầy trí tuệ, hài hước và ấm áp, khả năng nhìn nhận và cắt nghĩa rõ ràng, mạch lạc, phá vỡ mọi huyền thoại xa xôi về sự giác ngộ trở về.

Để đặt câu hỏi và thảo luận, bạn có thể:

📞 Đặt câu hỏi bằng giọng nói : https://anchor.fm/nhula/message

💌 Gửi email tới lienhe.la@gmail.com với tiêu đề “Radio Cùng nhau trở về”

💬 Tham gia thảo luận tại cộng đồng Như là qua địa chỉ nhula.net

Cảm ơn bạn và chúc tốt lành,

Phan Ý Ly