Học đàn

30.10.2018 Hôm qua đi chơi, tình cờ nói chuyện với một bạn đến từ Mỹ. Là giáo viên dạy nhạc tại một trường quốc tế. Bạn học piano và saxophone đã 20 năm. Bạn: Tớ không biết rằng cứ tập luyện mãi cùng bao nhiêu kỹ thuật rồi để làm gì. Tớ không biết là để đạt được điều gì. Tớ nên đi về đâu. Hướng tiếp theo là gì.. Mình: Thầy tớ có nói, cao thủ chỉ đàn lên một tiếng là thiên hạ đã hồn bay phách lạc. Đàn một bài cho hay, và chỉ một bài thôi, … Đọc tiếp Học đàn